MonItOrIng Hizmetleri

Sistem Odası / Data Center

  • ISO 27001 standartları gereğince oda büyüklüğüne göre değişen ihtiyaçlara uygun, farklı model ve konfigürasyonda çözümlere erişebilirsiniz.
  • İklimsel Çevresel & Enerjisel ortam parametrelerini istediğiniz eşik değerleri arasında tanımlayarak anormalliklerden ve alarm durumlarından haberdar olabilirsiniz.

Kümes / Sera

  • Canlı hayvan yetiştirilen veya üretilen ortamların ve deneysel hayvanların barındırıldıkları ortamların koşullarını çok noktada sensörler ile izlenebileceği farklı çözümler oluşturulabilir.
  • Sera türü kapalı ortamlarda bitki-çiçek yetiştiriciler için anlık iklimsel ve çevresel ortam koşullarını izleyebilecek çözümler oluşturlabilir.

Teknik Hizmet Odaları

  • Barındırdıkları sistem ve cihazlar açısından değer arz eden pano, UPS, jeneratör, trafo, ADP, türü odaların ortam koşullarını izleyebilmek, istenmeyen durumlarda anında haberdar olmak üzere farklı çözümler oluşturulabilir.

Baz İstasyonu / ATM

  • Banka ya da kurum ihttiyaçlarına yönelik olarak çok sayıda baz istasyonu, şube ya da dış ortam, Atm ünitelerinin merkezi yapıda ortam koşullarını izleyebilecek farklı çözümler üretilebilir.

Soğuk Zincir / İlaç Dolapları

  • Sağlık Bakanlığı ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından belirlenmiş soğuk zincir kapsamında, ilaç ve gıda saklama koşullarına uygun yönetmelikler doğrultusunda lokal ve merkezi çözümler oluşturulabilir.

Depo / Ofis

  • Büyük yada orta ölçekli depolama alanlarının iklimsel ve çevresel ortam koşullarına yönelik anlık izleme ve değer koşullardan haberdar olacak hızlı çözümler oluşturulabilir.
  • Ofis ortamları için mesai saati içi / mesai saati sonuna göre değişik senaryolarda iklimsel ve çevresel ortam koşulllarının izlenip yönetilebileceği farklı çözümler sunar.